Chúc mừng Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinaconex

Sáng ngày 26/04/2021, tại Hội trường tầng 7, tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. THT Group cùng với các công ty thành viên đã có mặt để chúc mừng Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinaconex (Vinahud).

Đại hội cổ đông thường niên 2021

Không khí trước buổi lễ Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinaconex

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinaconex khai mạc ĐHĐCĐ 2021

Thông qua Đại hội, thảo luận và biểu quyết thành lập Hội Đồng Cổ Đông trong nhiệm kỳ 2021 – 2026. Có mặt trong buổi lễ long trọng này, Ông Lương Song Hào Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinaconex tổng kết báo cáo hoạt động năm 2020, đưa ra định hướng phát triển năm 2021.

Ông Lương Song Hào – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinaconex tổng kết hoạt động kinh doanh 2020 và định hướng phát triển 2021

Đại diện ban thư ký phổ biến quy trình bầu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021

Đại biểu tiến hành biểu quyết, thành lập Hội Đồng Cổ Đông trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng ban thư ký tiến hành kiểm phiếu, bầu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021 – 2026.

Một số hình ảnh trong Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021

Cùng với sự tin tưởng của các cổ đông. Đại Hội đã bầu ĐHĐCĐ thường niên 2021 gồm có 5 thành viên: Ông Nguyễn Hoài Anh, ông Trần Thái Duy, ông Lương Song Hào, ông Nguyễn Trung Kiên, ông Trương Quang Minh. Theo đó, công ty sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu doanh năm 2021 và các năm tiếp theo. Với quyết tâm xây dựng VINAHUD ngày một phát triển ổn định và bền vững. Cùng nhìn lại một số hình trong Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021 dưới đây:

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao trong các nội của chương trình. Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Vinaconex đã thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin chúc mừng sự thành công ĐHĐCĐ 2021 của VINAHUD. Hy vọng, đây sẽ là tiền đề thúc đẩy cho quan hệ của hai doanh nghiệp trên thị trường bất động sản. Chúc cho mối quan hệ của THT Group và Vinahud ngày càng bền vững và phát triển hơn.

Trả lời