TIẾP TỤC THI CÔNG MỐC QUAN TRỌNG – ĐỔ BÊ TÔNG NỀN HẦM B2 TÒA 106 – DỰ ÁN THT LIGHT CITY

Ngày 16/7/2020 vẫn trong những ngày hè gay gắt. Dưới hầm B2 106 Văn Khê những tiếng máy móc ầm ầm. Hàng trăm kỹ sư, nhân công đang tập trung cao độ triển khai đổ bê tông nền hầm B2. Việc triển khai đổ bê tông tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xây dựng và đảm bảo an toàn, tính khoa học cao.

Tiếp tục thi công mốc quan trọng – Đổ bê tông nền hầm B2 tòa 106 – Dự án THT Light City

Ngày 16/7/2020 vẫn trong những ngày hè gay gắt. Dưới hầm B2 106 Văn Khê những tiếng máy móc ầm ầm. Hàng trăm kỹ sư, nhân công đang tập trung cao độ triển khai đổ bê tông nền hầm B2. Việc triển khai đổ bê tông tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xây dựng và đảm bảo an toàn, tính khoa học cao.

Vẫn là Việt Tiệp bê tông thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Huy động tới 2 xe Bơm vươn cần và 16 xe bồn nhào bê tông, với khối lượng đổ 200 khối bê tông tươi. Chỉ trong hơn 1 tiếng đồng hồ đã hoàn thành khối lượng công việc.

Đối với mọi công trình tầng hầm, công tác thi công nền hầm là công tác cực kỳ quan trọng.  Từ công tác tổ chức, xử lý mặt bằng, định vị móng cọc bằng máy móc trắc đạt GPS. Công tác thi công cốt thép, kiểm tra độ sụt của bê tông… đều được các kỹ sư THT kiểm tra cẩn thận đảm bảo độ chính xác kĩ thuật cho công trình.

Làm lễ trước giờ đổ bê tông nền

Tổng quan trước khi đổ bê tông hầm B2  Block 106 Văn Khê dự án THT Light City

 

Quá trình đổ móng diễn ra thuận lợi

 

Và đây là thành quả

  

Trả lời